sofia baner

Стълбищно осветление

( Оценка 4.4 ) от ( 5 отзива )

Стълбищно осветление - ремонт от опитен ел техник

 Стълбищно осветление се нарича електрическата осветителна инсталация на стълбището, стълбищните площадки и общите части на сградите при които има инсталирано реле за време, което е наречено още стълбищен автомат. Стълбищното осветление може да бъде изпълнено по няколко начина, т.е да има няколко схеми на изпълнение и схеми на свързване. Новите сгради, така нареченото ново строителство използва и доста нова автоматика при управлението на стълбищното осветление.

Стълбищно осветление схема на свързване 

стълбищно осветление  Стълбищно осветление може да се изпълни с реле за време и датчик за движение. Към двете схеми могат да се прибавят и фотоклетка и контактор при по-сериозни мощности и специални изисквания. Схемата на стълбищно осветление със стълбищен автомат може да се изпълни по два начина. Първи начин е с трижилна електро инсталация, а вторият с четирижилна ел инсталация.

 Двете схеми на изпълнение на инсталацията имат един и същ принцип на действие, но разликата е в броя на жилата и последователността на свързване, което оказва влияние единствено при подвързване на самата инсталация при релето за време.

Стълбищно осветление с датчици. Стълбищно осветление с фотоклетки

 Напоследък е моделно да се преработва стълбищно осветление от реле с бутони към стълбищно осветление с датчици за движение и фотоклетки. Преработката не изисква някакви специални ремонти, ново окабеляване или други подобни. Преработват се само изводите на кабелите в ГРТ (главното разпределително табло) или етажното табло в зависимост от местоположението на управлението за стълбищното осветление. Управлението може да не е едно, а няколко при различни кръгове. Следва монтаж на нови осветителни тела с датчици и фотоклетки или монтаж на нови такива към старите тела. Това е така нареченото стълбищно осветление със сензори за движение.

Ние препоръчваме при преработка на стълбищно осветление и наличие на възможност да се заменят старите осветителни тела с нови. Целта на смяната е да се избегнат стари и нагорели фасунги и елементи, които могат да причинят късо съединение.

Ремонт на стълбищно осветление , преработка, изграждане и обновяване

 Предлагаме доставка и монтаж на осветителни тела с датчик за движение, изграждане и преработка на стълбищно осветление с фотоклетки (стълбищно осветление със сензори за движение), ремонт на стълбищно осветление, откриване на залепнал бутон, откриване на късо съединение, кражба на ток, смяна на реле за време, смяна на контактор, смяна на стълбищен автомат, смяна и монтаж на фотоклетка и други електро услути от опитни електротехници за София. Подмяна на стълбищно осветление на изгодни цени в рамките на деня. Подмяна на стълбищно осветление без къртене и пробиване. 

 Ремонт на стълбищно осветление с гаранция: смяна на ключ за стълбищно осветление и ремонт на автомат за стълбищно осветление. Подмяна на стълбищно осветление без къртене. Подмяна на стълбищно осветление от ключ и автомат за стълбищно осветление към стълбищно осветление с датчици. 

Подмяна на електрически апартаментни табла цена от 90,00 лв - -- - --- - -