sofia baner

Смяна на ел табло

( Оценка 5.0 ) от ( 1 отзив )

Смяна ел табло обикновено се налага при основен ремонт или при нужда от подмяна на самото ел табло в следствие на повреди и аварии от претоварване на електроинсталацията или къси съединения . Електрическото табло е компонент от електрическата инсталация на всяка сграда без изключения. Електрически табла има къщи, апартаменти, магазини, складове, цехове и сгради с други предназначения. Всеки апартамент също има ел табло. Смяна ел табло на апартамент от професионален електротехник за София.

Смяна ел табло от ел.техник са гаранция, без къртене

смяна на ел таблоПри смяна на старо ел табло в апартамент се подменят старата кутия, гнездата на старите бушони и самите елементи в таблото, но не се променят броя на токовите кръгове и кабелите в електрическата инсталация. При смяна ел табло не бива да се променя посоката на тока, подредбата на електрическите кабели по токови кръгове, броя на електрическите кръгове и мощността на предпазителите. Често се случва да се монтират по мощни автоматични предпазители от предходните. Това е безсмислено от страна на потреблението, а създава опасност от пожари, нагаряне на кабели и късо съединение.

Ел.табло с автоматични прекъсвачи е много по-красиво и удобно за ползване от старите табла с бушоните. Всеки знае, че при завиване и отвиване на старите бушони излизат искри, което понякога е стряскащо. Автоматичните предпазители имат редица преимущества от старите бушони, но ако се монтират правилно. Неправилният монтаж на ново табло с автоматични предпазители може да доведе до сериозни и неприятни последици.

Напоследък засичаме все повече неправилно подвързани и монтирани електрически табла. Най-много грешки откриваме при монтаж на контактори и дефектно токови защити. Грешките при свързване могат да елиминират защитите на апаратурата, което да доведе до проблеми.

Ние предлагаме доставка и смяна ел табло, монтаж на ново ел табло, изграждане на ел табла, ремонт на ел табла и още много електро услуги от квалифицирани електротехнци.

При нас може да поръчате смяна ел табло:

  • Ел табло за електромери

  • Разпределително ел табло

  • Апартаментно ел табло

  • Силово ел табло

  • Контролно ел табло

  • Измервателно ел табло

Фирмата предлага електро услуги за София 24/7. При нас може да потърсите услуги и за откриване и доказване кражба на ток. Цени за ел.услуги вижте тук.