sofia baner

Смяна на ел табло - дежурен ел техник

( Оценка 4.5 ) от ( 4 отзива )

Подмяна на ел табло. Ремонт на ел. табла от опитен ел техник

 Смяна ел табло обикновено се налага при основен ремонт или при нужда от подмяна на самото ел табло в следствие на повреди и аварии от претоварване на електроинсталацията или къси съединения . Електрическото табло е компонент от електрическата инсталация на всяка сграда без изключения. Електрически табла има къщи, апартаменти, магазини, складове, цехове и сгради с други предназначения. Всеки апартамент също има ел табло. Смяна ел табло на апартамент от професионален електротехник за София.

Смяна ел табло от ел.техник с гаранция, без къртене

смяна на ел табло При смяна на старо ел табло в апартамент се подменят старата кутия, гнездата на старите бушони и самите елементи в таблото, но не се променят броя на токовите кръгове и кабелите в електрическата инсталация. При смяна ел табло не бива да се променя посоката на тока, подредбата на електрическите кабели по токови кръгове, броя на електрическите кръгове и мощността на предпазителите. Често се случва да се монтират по мощни автоматични предпазители от предходните. Това е безсмислено от страна на потреблението, а създава опасност от пожари, нагаряне на кабели и късо съединение.

 Ел.табло с автоматични прекъсвачи е много по-красиво и удобно за ползване от старите табла с бушоните. Всеки знае, че при завиване и отвиване на старите бушони излизат искри, което понякога е стряскащо. Автоматичните предпазители имат редица преимущества от старите бушони, но ако се монтират правилно. Неправилният монтаж на ново табло с автоматични предпазители може да доведе до сериозни и неприятни последици.

 Напоследък засичаме все повече неправилно подвързани и монтирани електрически табла. Най-много грешки откриваме при монтаж на контактори и дефектно токови защити. Грешките при свързване могат да елиминират защитите на апаратурата, което да доведе до проблеми.

 Ние предлагаме доставка и смяна ел табло, монтаж на ново ел табло, изграждане на ел табла, ремонт на ел табла и още много електро услуги от квалифицирани електротехнци.

При нас може да поръчате смяна ел табло:

  • Ел табло за електромери

  • Разпределително ел табло

  • Апартаментно ел табло

  • Силово ел табло

  • Контролно ел табло

  • Измервателно ел табло

 Фирмата предлага електро услуги за София 24/7. При нас може да потърсите услуги и за откриване и доказване кражба на ток. Цени за ел.услуги вижте тук.