Ремонт и подмяна ел табла

( Оценка 4.7 ) от ( 3 отзива )

ремонт и смяна на ел табла

Смяна и ремонт на ел табла в София

 Ел.табла са основната градивна единица на всяка електроинсталация. Те посрещат и разпределят електроенергията по консуматори и токови кръгове. Основно таблата се делят на: главни табла, разпределителни табла, апартаментни табла, електромерни табла, силови разпределителни електрически табла. Означенията на таблата се изписват с главни букви: ГРТ, ГЕТ, ЕТ, СЕТ, АТ, ТА, СТ, КТ и още много други видове и означения. Ние ще разгледаме предимно АТ(апартментно табло), ГРТ(главно разпределително табло) и ЕТ(електромерно табло). Таблата се разделят също и по напрежение до 1000V-ниско напрежение и високо напрежение, измерващо се в kV.

 Всички електрически табла трябва да бъдат в техническа изправност. Фирмата е една от първите фирми в страната , която предлага на всички промишлени предприятия, заводи и административни сгради при които аварийното спиране на тока е недопустимо и скъпо термографски анализ на ел.апаратурата. Това е ефективен начин да се открият предстоящите повреди и вече износените електрически части. Това преждевременно откриване и диагностициране на бъдещи проблеми се открива с помощта на термографски анализ и така се предотвратяват аварийни и непредвидени ремонти.

Ремонт и подмяна на електро табла на супер цена

 Ремонта на ел.табла е трябва да е бърз и надежден за да не остават консуматорите на ел.енергия за дълъг период от време без електричество. Задължително е такъв ремонт на електрическо табло разпределително до апартаментно ел.табло да се прави от професионални електротехници.

 Подмяната на ел.табла се налага при повреда или при остаряване и износване на електрическите компоненти в ел.таблото. Това остаряване може и да е морално, поради бързото и динамично развитие на технологиите.

 Всеки от нас има ел.табло в дома си. Някои по-стари електрическа табла вече са опасни за употреба и трябва да се заменят с нови ел.табла с автоматични предпазители. Освен АП вече навлязоха и много други ел.апаратури. Отначало се монтираха автоматични предпазители при двужилни и трижилни инсталации. Сега при трижилните електроинсталации има възможност за монтаж на ДТЗ или комбиниран предпазител с ДТЗ. Електрическата апаратура се развива доста бързо и винаги има какво да се замени и подобри с цел безопасност при използване на електриичество. Подобряването и подмяната на електрическите табла освен до безопасност  води до удължаване на живота на електрическата инсталация и електрическите уреди.

 За хората имащи у дома или в производството ел.табла със старите бушони със стопяема жичка: НЕ ПОДМЕНЯЙТЕ ЖИЧКАТА В БУШОНА! При изгаряне на предпазителя, не се сменя жичката, а се сменя целиат патрон с нов със същият ампераж, отговарящ на сечението и капацитета на даденият токов кръг. Над 90% от авариите и пожарите се дължат на такава "смяна" на предпазителите.

 Фирмата е специализирана в ремонта и подмяната на апартаментни електрически табла, електромерни ел.табла, главни разпределителни и командни ел.табла. Издаваме гаранция за материалите и извършената ел.услуга от нашите ел.техници. 

Разгледайте цените за смяна на апартаментни ел.табла.

За повече информация: 02/444 34 54,  

или тел.0889 556 787