sofia baner

Смяна на ел инсталация

( Оценка 4.3 ) от ( 4 отзива )

Смяна на ел инсталация от София Ел ООД

 Смяна на ел инсталация на стара къща, смяна на ел инсталация на апартамент или направа на ел инсталация е работа за професионален електро техник. Електрическата инсталация е една от основните инсталации във всяка съвременна сграда. Електрическата инсталация служи за пренос на  енергия.  Този тип ел инсталация е съставена от електрически кабели, електрическа апаратура за контрол и обезопасяване на самата ел инсталация, електрически ключове и ел контакти с които управляваме електроуредите. Както всяко нещо електрическата инсталация се износва и амортизира поради една или друга причина. Тогава се налага смяна на ел инсталация или ремонт на ел инсталация в даден участък и зона с цел да продължи нормалното и функциониране. Често промяна  в електрическата инсталация се налага и с цел разширение. Смяна на ел инсталация с тръби се извършва без къртене и разбиване. Всички останали видове с директно полагане, налагат рязане, къртене и преправяне.

Смяна на ел инсталация на къща

смяна на ел инсталация Под смяна на ел инсталация на къща имаме предвид жилищна сграда, което означава и апартамент. Електрическите инсталации  могат да бъдат еднофазни (230V) и трифазни (380V). Съответно са двужилни, трижилни, четири или петжилни. Броя на жилата се определя от номиналното напрежение и наличието на директен заземителен контур от електрическото табло. Основен елемент във всяка електроинсталация е електрическото табло.  

 Подмяна на електрическа инсталация се свързва със смяната на електрическите кабели, електрическите връзки и електрическото табло.  Подмяна на ел инсталация се извършва по различен начин. При по-старите електрически сгради самите проводници са инсталирани в специални тръби, които улеснява тяхната подмяна без да се налага къртене и разбиване. Необходимо е само отваряне на разклонителните кутии, демонтаж на електрическото табло, осветителните тела, контактите и електрическите ключове. Тази подмяна е бърза, лесна и без абсолютно никакви щети по сградата.

 При по-голяма част от новите сгради обаче смяна на електрическа инсталация се извършва с къртене и рязане на канали за новият кабел, а това налага и допълнителни довършителни работи след подмяната на ел кабели.

 

Подмяна на ел инсталация с нова на супер цена

 Подмяна на ел инсталация цени се оферират на място след оглед. Всички цени изготвени преди оглед са ориентировъчни. Фирмата извършва електро услуги за София и района. Разполага с опитни ел техници за смяна на ел инсталация, смяна на ел табла, монтаж на часовници, монтаж на електромери, монтаж на контактори и ДТЗ, монтаж на фотоклетки, монтаж на фоторелета, монтаж на датчици за движение, ремонт на стълбищно осветление, откриване на късо съединение, откриване кражба на ток, монтаж и ремонт на електро уреди и сервиз за ремонт на котлони, печки, фурни, аспиратори и бойлери.

Цени на ел услуги София. Предлагаме още смяна на ел инсталация на стара къща, смяна на ел инсталация на апартамент, смяна на ел табло, както и направа на нова ел инсталация. 

Ел инсталация в панелен блок

 Електрическите инсталации в панелните блокове се различават по схема и начин на изпълнение. Смяната на инсталацията е възможно при основен ремонт на жилището. Електрическите кабели са положени директно в замазката или фугите на панела. Почти не се срещат или изключително рядко се срещат канали предвидени за кабелите. Електроческите контакти и кутии са за външен монтаж или за полувграждане. 

Ел инсталация цена на точка

 Цени за ремонт и изграждане на ел инсталация изготвяме след оглед. Огледа се заплаща 30,00 лв в рамките на София. Извън София се тарифира и разтояниет на километър. огледа не включва диагностика и ремонт! Цената се приспада от посещението. 

Всяко новаел инсталация завършва със смяна на електрическото табло.