sofia baner

Смяна на ел инсталация

( Оценка 5.0 ) от ( 1 отзив )

Електрическата инсталация е една от основните инсталации във всяка съвременна сграда. Електрическата инсталация служи за пренос на  енергия.  Този тип ел инсталация е съставена от електрически кабели, електрическа апаратура за контрол и обезопасяване на самата ел инсталация, електрически ключове и ел контакти с които управляваме електроуредите. Както всяко нещо електрическата инсталация се износва и амортизира поради една или друга причина. Тогава се налага смяна на ел инсталация или ремонт на ел инсталация в даден участък и зона с цел да продължи нормалното и функциониране.

Смяна на ел инсталация  на къща

смяна на ел инсталацияПод смяна на ел инсталация на къща имаме предвид жилищна сграда, което означава и апартамент. Електрическите инсталации  могат да бъдат еднофазни (230V) и трифазни (380V). Съответно са двужилни, трижилни, четири или петжилни. Броя на жилата се определя от номиналното напрежение и наличието на директен заземителен контур от електрическото табло. Основен елемент във всяка електроинсталация е електрическото табло.  

Подмяна на електрическа инсталация се свързва със смяната на електрическите кабели, електрическите връзки и електрическото табло.  Подмяна на ел инсталация се извършва по различен начин. При по-старите електрически сгради самите проводници са инсталирани в специални тръби, които улеснява тяхната подмяна без да се налага къртене и разбиване. Необходимо е само отваряне на разклонителните кутии, демонтаж на електрическото табло, осветителните тела, контактите и електрическите ключове. Тази подмяна е бърза, лесна и без абсолютно никакви щети по сградата.

При по-голяма част от новите сгради обаче смяна на електрическа инсталация се извършва с къртене и рязане на канали за новият кабел, а това налага и допълнителни довършителни работи след подмяната на ел кабели.

Подмяна на ел инсталация цени се оферират на място след оглед. Всички цени изготвени преди оглед са ориентировъчни. София Ел ООД извършва електро услуги за София и района. Разполага с опитни ел техници за смяна на ел инсталация, смяна на ел табла, монтаж на часовници, монтаж на електромери, монтаж на контактори и ДТЗ, монтаж на фотоклетки, монтаж на фоторелета, монтаж на датчици за движение, ремонт на стълбищно осветление, откриване на късо съединение, откриване кражба на ток, монтаж и ремонт на електро уреди и сервиз за ремонт на котлони, печки, фурни, аспиратори и бойлери.

Цени на ел усрлуги от София Ел ООД.