sofia baner

Монтаж на ел табло

( Оценка 3.7 ) от ( 3 отзива )

монтаж на ел табло

Монтиране на ел табла от опитен ел. техник

 Монтаж на ел табло трябва да се извършва само от квалифициран електротехник с правоспособност да упражнява дейността. Електрическото табло не е средство за спиране на тока! Много хора приемат електрическото табло като даденост и не се запитват за какво служи. Електрическото табло е разпределител на електрическата енергия и своевременна защита на електрическата инсталация и електрическите уреди включени към дадената ел инсталация.

 Главната задача на електрическото табло е да осигури защита на хората работещи и използващи електроенергия от дадената електроинсталация. Ел табло трябва да направи използването на електричеството безопасност по всички направления – пожари, къси съединения и токови удари. В електрическото табло могат да бъдат монтирани и други електрически автоматики освен автоматичните електрически предпазители. Друга електро апаратура монтирана в таблата е  ДТЗ, контактори за товар, релета за управление, звънец, четец, фотоклетка, датчик за движение, превключватели, таймер, електромер, тарифен часовник, програматори и още много други елементи, които се монтират в електрическото табло при нужда.


 

Монтаж на ел табло, предпазители и апаратура

 За целта са разработени специални електро апаратури, които изпълняват описаните по-горе защити. Това са автоматичните предпазители, контакторите, релетата и не на последно място ДТЗ или казано с пълното наименование – дефектно токова защита. Описаните елементи се монтират в таблото, като при вграждането им се изграждат така наречените електрически схеми. Електрическата схема за монтаж и използване на апаратурата в електрическото табло трябва да се спазва стриктно. Всеки елемент има вход и изход, мощност и други параметри, които трябва да се спазят в общата електрическа схема на ел таблото.

 Фирмата извършва монтаж на ел табло за открит монтаж, без къртене и разбиване. Ние демонтираме старото електрическо табло, извършваме монтаж на новото ел табло с автоматични предпазители, като не къртим и не пробиваме по вашата стена. Използваме отвора на старото табло, които скриваме с новата кутия. Така монтирано новото ел. табло пасва идеално върху старото и не се налага да се запълват дупки и отвори. Смяна на апартаментно ел табло за 2 часа без къртене, като осигуряваме доставка на материали.

 При монтаж на ел табло за вграждане обаче нещата не са така. Налага се направа на отвор по-широк от самото табло. След пасването на таблото в отвора се гипсира грубо с монтажен гипс. Следва подвързване на ел табло, нареждане на предпазителите и едва тогава се шпаклова и уплътнява между ел табло и стената, като таблото трябва да е подравнено с нивото на стената и да е нивелирано.

 Извършваме смяна на ел табло, монтаж на ел табло и ремонт на ел табла за София и околните райони. Цени за монтаж на ел табло и ремонт на ел табла вижте нашите ценови листи.

Видео за електромонтажни работи и монтаж на електрическо табло: