sofia baner

Свързване на проточен бойлер

( Оценка 4.0 ) от ( 5 отзива )

Свързване на проточен бойлер в София към ел и ВиК мрежа

 Свързване на проточен бойлер към ВиК мрежата и към електрическото захранване е отговорна задача. Проточният бойлер подгрява водата в момента на използването му. Това налага да имаме трижилен електрически кабел с постоянен контур земя и правилното му свързване. Това се отнася за монофазни бойлери. При трифазни бойлери е възможно, земята да липсва, особено в по-старите жилища. Желателно е свързване на проточен бойлер да се извършва през автоматичен предпазител от съответният клас и наличие на дефектно токова защита. Това е задължително изискване за трифазните проточни бойлери. 

Свързване на проточен бойлер към ВиК мрежата

 Свързване на проточен бойлер към водата се извършва с меки връзки или гъвкави тръби. Свързването към водата се извършва по схема подаваща и връщаща тръба. Посоката на водата е обозначена на схемата в инструкцията за монтаж на бойлера. Означения има и на самият капак на бойлера. Винаги преди да свържете бойлера е желателно да проверите изводите топла и студена вода, с цел да не ги обърнете неволно. Доста често правилното свързване към водопровода се подценява. 

Електрическа схема на проточен бойлер

 Проточните бойлери можем да ги разделим на монофазни и трифазни, съответно със захранване от 230 и 380 V. Друг основен показател за проточните бойлери е налягането. На пазара се предлагат проточни бойлери със система за под налягане и такива, които работят без налягане. Ел схема на проточен бойлер зависи от производителя и предназначението му. Обикновено фазата преминава през електрически ключ за пускане и спиране. От ел ключ в фазовия регулатор или реле от където затваря веригата през нагревателя. Работните нули и заземителните кабели трябва да отиват към ключа нагревателя, корпуса и самият водосъдържател. При проточните бойлери електричееското захранване трябва да е директно отп ел табло. ел кабел трябва да съответства на изискванията за безопасност и да е изчислен по ток и товар. Задължително трябва да има три жила при монофазните и пет жила при трифазните проточни бойлери. Желателно е ел кабел да е многожичен и свързан на отделен токов кръг.

Проточен бойлер за кухня, проточен бойлер за баня

свързване на проточен бойлер Проточни бойлери се предлагат за мивка и за душ. Възможно е да се инсталира проточен бойлер на кухненска мивка, на умивалник, само за душ слушалка или проточен бойлер за работа под налягане. Разликата между проточен бойлер за кухня и за баня е в големината, мощността и степента на защита. Най-малката серия проточни бойлери за баня захранва само слушалка за душ. Този тип бойлери е известен още като моментни бойлери за една точка.

Доставка и монтаж на бойлери. Ремонт на бойлери от сервиз за бойлери София.

Свързване на бойлер към ел мрежата цена от 98 до 178 лв без ДДС.