sofia baner

Монтаж на автоматични предпазители

( Оценка 2.6 ) от ( 7 отзива )

 Монтаж на автоматични предпазители се извършва при монтаж на ново ел табло, при смяна на старите предпазители с нови или смяна на цялото ел табло. Автоматичните предпазители са електрически предпазители, които могат да се ползват многократно след прекъсване на веригата. За разлика от електрическите предпазители със стопяема жичка познати на всички ни като бушони, АП (автоматичните електрически предпазители) използват пластинка или по-точно биметална пластинка. Биметалната пластинка има възможност да прекъсва веригата и да изключва захранването. При включване на прекъсвача може да се използва отново без проблеми и последствия. Автоматичните предпазители реагират на късо съединение и на претоварване. При правилен монтаж на автоматични предпазители те защитават електрическата верига отлично, уредите включени към веригата, както и ползвателите и.

Монтаж на автоматични предпазители

Монтаж на автоматични предпазители Желателно е смяната и монтажа на автоматични предпазители да се извършва от професионален и правоспособен електротехник и да се спазва стриктно схемата на електрическото табло, както и схемата за монтаж на предпазителите.

Как се монтират автоматични предпазители

 Автоматичните предпазители се редят на шина, която се нарича DIN шина. Шината се монтира в таблото с винтови. Автоматичните предпазители се монтират към шината с натискане. Предпазителите се редят от ляво на дясно, като в ляво са най-големите мощните, а при наличие на главен се монтира първо главният прекъсвач. Захранващите кабели трябва да се инсталират към клема с показание 1. Изходящият проводник трябва да е от клема 2. За захранване на предпазителите се използва медна тоководеща шина с изолация в долният край. Въпросната шина се нарича гребен. При монтаж на автоматични предпазители се налага да притегнете клемите на предпазителите няколкократно. Целта на стягането е да се избегнат хлабавите връзки, но понеже гребена и кабелите са медни се налага повтаряне на стягането.

 Фирмата извършва смяна и монтаж на автоматични предпазители, монтаж и подмяна на електрически табла, ДТЗ, електромери, тарифни часовници и други ел услуги от електротехник 24/7 за София. Доставка и монтаж на електромери и тарифни часовници.

Цена за монтаж на автоматични предпазители от 18,70 лв с материалите - за монофазни предпазители (1Р). Смяна на ел табла с гаранция.