Изграждане и ремонт на електрически табла

( Оценка 3.7 ) от ( 3 отзива )

изграждане и ремонт на електрически табла

Дежурен ел техник за ремонт на ел табла по домовете

 Ремонтът на електрически табла е една от най-трудоемките и опасни дейности, свързани с електрификацията. Денонощните работни групи  от дежурни електротехници ни изграждат и поправят без проблеми електрически табла от най-различен вид – табла за ниско и високо напрежение, разпределителни ел. табла, табла за производствени нужди и трафопостове, както и апартаментни електрически табла, монтаж на електромери и други електро услуги.

 Политика на компанията е да се съобразява с индивидуалните потребности на всеки потребител. Затова ние изграждаме нестандартни ел табла по проект на клиента. Сред предлаганите от нас услуги ще намерите още и подмяна на разпределителни касети, монтиране на аресторни табла и поправка на ел. табла за телестанции.

Изграждане и ремонт на електрически табла в София

 За правилното функциониране на ел мрежата е необходимо електрическите табла да бъдат коректно свързани, а към тях да бъдат поставени съответните автоматични предпазители и други електрически защити и апаратури. Фирмата проектира нови ел табла, включвайки всички необходими измервателни и контролни уреди в тях. При необходимост, работниците ни поставят и пожарогасителни системи в таблата, както и изграждат иновативни табла за леката и тежка промишленост.

 Всеки служител на компанията е обучен да ремонтира и проектира и табла за „интелигентно” управление на сгради (Building Management Systems), както и да изгражда комплектни кондензаторни устройства. Използвайте нашите професионалисти и при необходимост от поправяне на сензори и датчици в ел таблата, контролиращи целия процес на осветление. Наше задължение е да ремонтираме и проектираме главни електрически табла на промишлени и индустриални постройки.

 Ние използваме при производството и изграждането на електрически табла единствено най-модерната комутационна апаратура. Всички клиенти могат да направят поръчка на дежурните телефони за подмяна на старото си ел табло или да заявят абонамент за целогодишна поддръжка.

 През зимните месеци, често се случват аварии в апартаментните ел.табла. Такива аварии оставят без електричество десетки семейства в София, като повечето от тях нямат алтернатива за отопление и осветление. Затова ние разполага с дежурен електротехник за София, които извършва ремонт на ел табла и евентуално при нужда и смяна на апартаментното ел табло. Разполагаме с неочбходимите материали за да сменим апартамеентно ел табло по всяко време на денонощието.