Отстраняване на електро аварии. Електротехници-24.

( Оценка 3.8 ) от ( 4 отзива )

Откриване и отстраняване на ел аварии и късо съединение

Авария късо съединение - дежурен ел техник

 Късите съединения са едни от най-трудно откриваемите аварии в цялата електрическа мрежа. Отстраняването им изисква много големи познания и опит в тази област, а екипите ни са най-подходящите хора, за да решат проблем от подобен род. С помощта на модерните средства, които използваме, диагностиката на късо съединение се превръща в изключително лесна задача.

 Работните ни групи откриват къси съединения и токови удари в битовите ел. уреди, бушони, контакти, електрически табла и много други компоненти в ел мрежата. В рамките на няколко минути след пристигането до съответния обект, късото съединение ще бъде открито и изолирано. В случаите, когато се налага поставяне на защити от къси съединения и пренатоварване в проводниците и ел уредите, отново можете да използвате услугите на фирмата ни.

Отстраняване на електро аварии. Електротехници-24

 

 Понякога могат да се получат извънредни случаи на линейни или междуфазови къси съединения, когато се работи в близост до съоръжения под високо напрежение. При появата на такъв проблем, сигнализирайте на дежурните телефони ни. Ще изпратим технически екип в най-кратки срокове, който ще локализира и отстрани дефекта ви.

 Освен, че ще открият късото съединение, възникнало в ел мрежата ви, нашите работници могат да ви дадат и много ценна информация за това как да се предпазите от повторно възникване на подобен род авария. За тях не представлява трудност да се справят и с частично късо съединение в инсталацията – така наречената „отечка на ток”.

 Операцията по локализиране и отстраняване на къси съединения в нови или стари сгради понякога е свързана и с поставянето на дефектнотокови защити (ДТЗ), но при трижичните електро инсталации. Фирмата разполага с едни от най-добрите защити за „дефектен” ток у нас, осигурявайки безопасност на ел мрежата ви за много дълго време.

 Предлагаме откриване кражба на ток, подмяна на стари електрически табла, ремонт на стълбищно осветение, монтаж и ремонт на електро уреди и дори денонощен ел техник за София.