Цени за откриване и доказване кражба на ток

( Оценка 3.7 ) от ( 40 отзива )

откриване на кражба на ток

Установяване и доказване на кражба на ток за София

 Имате висока сметка за ток и се питате защо? Към електроразпределителните дружества не спират да постъпват оплаквания за високи сметки за ток от редовни и изрядни потребители, които се съмняват в кражба на ток от съседи. Всеки все по-често се пита какво да направи, ако има съмнения, че някой краде ток от неговата собственост. При законодатлството в Република България за кражба на ток трябва да се обърнете към оторизирано лице или  фирма за откриване и доказване на кражба на ток. Електро разпределителните дружества и полицията не могат да откриват кражби на ток по закон и на практика. 

 Кражбата на ток може да бъде осезаема, но трудно доказуема. В такива ситуации е важно електротехниците да са опитни и да разполагат с професионални инструменти и уреди. Нашите електротехници имат дългогодишен опит в извършването на услугата откриване и доказване на кражби на ток и тъй като познават начините на незаконно превързване към домашната електроинсталация, бързо установяват нейното място.

Основните начини за кражба на ток и завишени сметки са:

  • прикачване на нарушителя към вашия проводник посредством мост или друг проводник (най-често през стълбищните разпределителни кутии);
  • некоректния потребител се включва директно с проводник към магистралния кабел (през ел. таблото);
  • замаскиране на кабели за кражба на ток (подобен тип кражби могат да бъдат установени след цялостно обследване на ел. инсталацията);

 Съществуват и много други варианти за кражба на ток, които нашите специалисти познават и бързо откриват каквито и да е манипулации по електропреносната мрежа на клиента.

Стандартно за откриване на кражбата на ток се извършва проверка на ел. инсталацията в сградата.

 Ако желаете, можем да извършим и проверка за друга причина за висока сметка за ток – неправилно функционираща електроинсталация или електроуред у дома.

Най-честите причини за повишаване на консумацията на енергия от повредена електроинсталация са:

  • Вследствие на лош контакт между металните части на проводниците се появява искрене, а то от своя страна предизвиква поява на нагар. Този процес най-често се наблюдава по силови електрически кабели на готварски печки, фурни, климатици, бойлери.
  • При нарушена изолация на кабел, когато металната част на проводника влиза в контакт с други материали (мазилка, гипс, бетон), които имат лоши изолационни качества и протича ток директно в стената.
  • Възможно е да съществува повреда на електроуред, който видимо да изглежда правилно функциониращ, но на практика да има отклонение в консумацията му на енергия спрямо фабричната спецификация на уреда.

Проверка на уред за консумация на електроенергия – от 3 лв до 9 лв (в зависимост вида на уреда и времето необходимо за пълна проверка).

 Обследване на електро инсталацията в жилището с професионална апаратура – услугата се извършва с термовизионна камера, точен високоомен и нискоомен омметър, волтметър, ватметър, амперметър и друга специализирана апаратура, с която фирмата ни разполага. Времето за обследване отнема приблизително 1-2 часа и струва между 3..5 лв/т. в зависимост от броя на помещенията, точките по ел. инсталацията, дължината, сечението и вида на кабелите, в начина на изпълнение на електро-инсталацията, нейния вид, както и характеристиката на изолацията.

 Ако е установено нарушение по кражба на електроенергия, без значение дали кражбата на ток е от съседи или не, с какви уреди или устройства е станала кражбата: манипулиране на електромер, кражба на ток от стълбищно осветление или ел. табло, фирмата издава протокол, който служи като основание за жалба пред компетентните власти, които да наложат съответните наказания.

Ценова листа на фирма за съответните услуги:

Цена за откриване и доказване на типична кражба на ток (в зависимост от електроинсталацията – дължина, бр. точки и др., както и времето за провеждане на обследване)– 60 лв - 110 лв.;

Такса посещение на адрес в София – 30 лв.;

Допълнителна такса посещение на адреси извън град София – 0,69 лв. / км (като се смятат двете посоки);

Издаване на констативен протокол  – 60 лв.;

Констативният протокол се изготвя на място в офиса на фирмата. Срокът за изготвяна на протокола е от 5 до 7 работни дни.

За повече информация: 02/444 34 54.