Монтаж електромери

( Оценка 4.2 ) от ( 6 отзива )

монтаж електромери

Смяна и монтаж на електромер от професионален техник

 Електромерите са устройства, които измерват електрическата енергия доставена до даден потребител посредством електропреносната мрежа на ниско напрежение. Електрическата енергия може да бъде активна (полезна), която се измерва в киловатчаса [kWh] или реактивна в [kVARh]. Съвременните електромери са обикновено многофункционални електронни устройства с цифров екран, и различни интерфейси за връзка с външни цифрови устройства.

 Без значение от вида на електромера и неговото поколение те служат за едно и също-замерване на ел.енергия. За да бъдем сигурни че електромера е точен в замерванията то тои се проверява от ел. лаборатория. Друго важно условие е да се подвържи електрически спрямо дадената схема от производителя.

Монтаж на електромери 

 Монтажа на електромер е свързан с монтаж на елеектромера в таблото и подвързване на кабелите и проводниците съответно към електрломера и от електромера. Трябва да се спазят посоките на тока, при директни електромери. Директни електромери, са тези при които напрежението преминава през самият електромер. При електромери с токови трансформатори, монтажа на електромера не е много по-различен. При монтаж на преотчитащ електромер, трябва да се предвиди задължително и предпазител, със съответната мощност преди  и след електромера.  При изграждането на комотацията е от съществено значение да се спази сечението на захранващите кабели(при директни електрпомери). Не на последно място е свързване на електромера (или настройка на собственият му часовник), към тарифният импулс на часовника.

 За целта разполагаме с обучени и квалифицирани електротехници. Нашите ел.техници работят със всички видове електромери и са оборудвани със съвременна измервателна техника и лаборатории за замерване точността на електромерите. Извършваме доставка и монтаж на еднофазни и трифазни електромери и тарифни часовници. Монтираме еднотарифни и многотарифни електромери.

 Аварийните групи от ел.техници извършват монтиране на контролни електромери и направа на временна комутация. Ако имате нужда от електротехник и преместване или монтаж на електромер или пък се съмнявате за отчитане на реални стойности потърсете дежурният център.

Цените за монтаж на електромер варират от 82 лв до 190 лв.

Дежурен център за връзка с клиенти: 02/444 34 54