sofia baner

Кражба на ток от съсед

( Оценка 4.8 ) от ( 5 отзива )

Откриване и доказване на кражба на ток от съсед

 Кражба на ток от съсед се превръща в най-честата кражба спрямо статистиката. Начините за кражба са много, като някои са моментни, а други за постоянно и се залагат още при строителството или по-голям ремонт. 

кражба на ток от съсед Кражбите на ток са се завишили през последните няколко години в пъти. Интересното е, че до преди няколко години кражбите се осъществяваха директно от електроразпределителните дружества, но след промяна на закона (неговата строгост, типа на наказанията и тяхното изпълнение), кражбите се пренасочиха. Досега се крадеше ток чрез магнити, кражба на ток чрез различни схеми на вграждане на кабели преди електромера, кражба на ток чрез директно включване към захранващите кабели, преди електромера и други подобни уреди и начини за кражба на ток. Наказанията за кражба на ток от дружествата, обаче отказаха мераклиите.

 ЧЕЗ и останалите дружества извършват периодични проверки за кражба на ток, закона е по-строг и кражбите се ориентират към съседите или примерно кражба на ток от стълбищно осветление, кражба на ток от асансьора или други общи части, където отговорността се размива и вече разпределителните дружества не са пряко намесени и заинтересувани.

 При кражба на ток от съседи, вие сами трябва да поемите инициативата по откриване, доказване и отстраняване на кражбата, като сами си водите дело или преговори със съседа. Първите стъпки, които трябва да предприемете при кражба на ток от съсед е да подадете жалба в полицията, втора стъпка е да откриете кражбата на ток (как се краде, от къде се включва към вашата ел инсталация ) и едва тогава да демонтирате нерегламентираната и незаконна електрическа връзка. Как се краде ток от съсед? Задължително кражбата се извършва след вашият електромер в ГРТ, ЕРТ или по захранващата линия, като намесата е най-вероятно около или във ревизионните отвори. Не са малко случаите на предварително вградени електрически кабели още при строителството или по време на някакъв основен ремонт, включени към вашата домашна ел инсталация.

Как може да откриете кражба на ток?

 Съществуват професионални фирми за откриване и доказване кражба на ток, които издават констативни протоколи за кражбата. Протоколите са разписани и подпечатани. Има снимков материали и подписи на свидетели. Същите фирми имат право, след установяване на нарушението да извършват демонтаж на незаконната връзка. Не извършвайте откриване на кражба сами и не откачайте незаконната връзка преди нейното описание, документиране. При откриване на кражбата се извършват специални замервания и на база вашите последни сметки, се пресмята приблизителната консумация при кражбата на вашият съсед. Това е важно да се знае, понеже трябва да си търсите сумата, която вие сте длъжни да заплатите на дружеството. Сумата е отчетена на вашият електромер и вие няма, как да не я заплатите.

 Следват стъпки по преговори със съседа за доброволни компенсации, ако откаже такива, то следва да си потърсите правата по съдебен ред.

 Общо взето, кражба на ток от съсед е доста неприятна история с гарантирано разваляне на междусъседските отношения. Ние предлагаме откриване и отстраняване на кражба на ток от съсед.

 Как се доказва кражба на ток? За да докажете кражба на ток ви трябва опитен и професионален електротехник, достъп до електрическото табло на сградата, достъп до всички общи части и достъп до вашата ел инсталация. Съществуват няколко вида уреда, които се използват при откриването на кражбата, като се използват и някои измервателни уреди. В много редки и заплетени случай се налага използването на термографска камера.

Цени за кражба на ток и други електро услуги.