Изграждане на кабелни трасета-въздушни и подземни.

( Оценка 5.0 ) от ( 2 отзива )

kabelni traseta

Полагане на кабел и изграждане на кабелно трасе в София

 Фирмата извършва изграждане на кабелни трасета - въздушни и подземни. Предлагаме ви първокласна работа, разумни цени и вежливо отношение към клиентите. Именно нашата лоялност и ефикасност са в основата на това все повече потребители да се свързват с нас във връзка с проектиране и изграждане на електротрасета.

 Разполагаме с необходимата номенклатура от инструменти, машини и технически персонал, за да положим телекомуникационни кабели върху мълниезащитни и електрически силови проводници на електропроводи. Специализирани сме и в бързото изграждане на високоскоростни комуникации и широколентов Интернет достъп по съществуваща електроинфраструктура.

 Вашият избор ще ви гарантира високо качество при изграждането на телекомуникационни мрежи и съответното структурно окабеляване към тях. Техниците ни имат необходимите умения да прокарат влакнесто-оптична телекомуникационна система в електропреносни или железопътни инфраструктури.

 Работните ни групи проучват обекти, изготвят проекти за прокопаване на трасетата, изграждат въздушни и подземни линии с помощта на модерни уреди и машини. Наред с тези услуги, ние се отзовава на повиквания, свързани и с проектиране на трансформаторни постове, както и ремонт на външно електрозахранване ниско, средно и високо напрежение.

 Електротехниците ни са способни да извършат необходимото окабеляване при изграждането на електро трасетата и да прокарат електричество в трафопостове и външни постройки. В предлаганите от нас услуги се включват и жизненоважните измервания и изчисления преди проектирането на трасетата.