Заземителни инсталации - изграждане и поддръжка.

( Оценка 4.0 ) от ( 2 отзива )

zazemitelni

Проектиране, изграждане и поддръжка на заземителна инсталация

 Техническите ни екипи  притежават необходимите знания и умения за изграждането, монтажа и демонтажа на заземителни инсталации и уредби. Благодарение на многогодишния опит, който притежават, те могат да създадат революционни решения за вашия проблем.

 Електротехниците ни са най-правилния избор при необходимост от поставяне на специални и неортодоксални заземителни уредби, защити от пренапрежение, монтиране на мълниеприемници.

 Ние проектираме и изграждаме конвенционални заземителни инсталации, използвайки мълниезащитни пръти и въжета на принципа на „фарадеевия кафез” и „ франклиновия прът”. Потърсете услугите ни, ако се нуждаете от поставяне или подмяна на подобрители за заземяване, пластмасови клипси, клеми и мултиклеми, контролно-ревизионни кутии.

Заземителни инсталации изграждане

 Нашата компания има в наличност богат набор от професионални части и детайли за перфектното изграждане на заземленията – заземителни плочи, шини, проводници, скоби. За всички материали, които използваме при направата или ремонта на заземителните инсталации, вие не заплащате нищо. Продуктите ни са с антикорозионно действие и с дългогодишна гаранция за качество.

 Впечатленията и референциите от висококачествената работа стават все по-многобройни, а коректното персонално обслужване на всеки клиент нарежда фирмата ни до най-добрите образци в тази област у нас. Компанията предлага на вниманието на своите потребители експресна доставка на заземителни инсталации и гръмоотводи с изпреварващо действие, както и техен монтаж, поправка или подмяна.

 Съобразява всяка своя дейност и материал с налаганите европейски и световни тенденции в електроуслугите и модернизира непрестанно складовата си база. Фирмата ни издава и гаранционна бележка след приключване на ремонтните работи по вашата заземителна или гръмоотводна инсталация – белег за надеждност и дългогодишна функционалност.