sofia baner

Монтаж на тарифен часовник

( Оценка 3.0 ) от ( 6 отзива )

 При монтаж на тарифен часовник трябва да сте запознати с електрическата схема на часовника и електрическата схема на електромера. Естествено освен електрическите схеми на свързване, които задължително трябва да са отбелязани на самите уреди или в инструкциите към тях се налага да имате и нужните познания. Тарифният часовник служи за превключване на тарифата на електромера от дневна към нощна и обратното. Самият часовник е токова бобина с контакт, които подава импулс към електромера.

Монтаж на тарифен часовник, схема

 При монтажа на тарифният часовник трябва да се спазят стриктно електрическите схеми. електромерите могат да бъдат с вграден часовник и без вграден часовник. Тези които са без вграден тарифен часовник имат нужда от външен импулс за превключване. Някои електромери се управляват с подаване на сигнал от нулата, а други със сигнал от фазата. Най-долу може да видите схемата на свързване на тарифен часовник.

Свързване на тарифен часовник

монтаж на торифен часовник За да работи тарифният часовник трябва да изградите кабелна връзка между часовника и електромера. Кабелната връзка трябва да се състои от три кабела. Един фазов кабел от фазова клема на електромера или друго място в ел таблото, един нулев проводник пак от електромера или друго място от ел таблото и третият проводник които свързва електромера с часовника е импулсният или управляващият кабел. Този трети кабел трябва да излезе от клема на тарифният часовник (в зависимост от това дали е фазов или нулев импулса) и да захрани клемата на електромера.

 При затрудняване с разчитате на електрическите схеми на часовника и електромера или при липса на такива ви съветваме да потърсите услуги на професионален ел техник или фирма за електро услуги.

 Фирмата предлага доставка и монтаж на тарифни часовници. Свързване на тарифни часовници с електромер. Доставка и монтаж на електромери – монофазни и трифазни електромери, табла, автоматични предпазители, ДТЗ, контактори, релета и друга електро апаратура. Професионални електро услуги от ел техник София.

Цени на електро услуги.

 


 Както описахме по-горе тарифният часовник може да е вграден в електромера. При покупка на електромер може предварително да се съобразите с това трябва ли тарифен часовник или не. При покупка на електромер с тарифен часовник се спестява от самият часовник и от свързването на часовника. Ето и схема за свързване на тарифен часовник:

монтаж на тарифен часовник