sofia baner

Монтаж на готварска печка

( Оценка 5.0 ) от ( 3 отзива )

Монтаж на готварска печка

Сервиз София за ремонт и монтаж на готварска печка на място по домовете.  Готварските печки могат да се разделят на няколко вида спрямо предназначението си, вида си, начина на монтаж и начина на захранването им (ток, газ, комбинирани). Готварската печка спада към едрата бяла техника и доста често хората наричат и фурната за вграждане с това име, но на практика са различни. Готварските печки са комбинирани уреди с няколко котлона, фурна и грил. Те биват

  • Електрически готварски печки
  • Комбинирани готварски печки на ток и газ
  • Професионални и битови готварски печки
  • Готварски печки за открит монтаж и такива за вграждане
  • Стандартни и мини размер

Готварската печка е електроуред, което само по себе си изисква определение правила и норми при монтажа и експлоатацията си. За монтажът на един електроред /в случая готварска печка/ на първо място е необходимо да се прочете внимателно инструкцията за монтаж и да се следват последователно нейните стъпки, най вече правилата за маонтаж и електрическата схема на свързване

Всеки електрически уред има нужда от захранващ кабел и свързване към електрическата мрежа. Захранващото напрежение при битовите готварски печки е 230 или 380 V, променливо напрежение, с честота 50 Hz. Както всеки електроуред и тук при монтажа на готварската печка трябва да се спазват правилата за безопасна работа и експлоатация. Освен електрическото обезопасяване на уреда, трябва да се помисли и за обезопасяване от пожар и други инциденти, които не са рядкост, както и възможността от токов удар и увреждане на други уреди и в най- лошият случай човека които работи с уреда .Някои готварски печки развиват температура от 320-342 градуса по Целзий, което при неправилен монтаж може да причини големи щети и дори пожари или най-малко нагар по страниците на кухнята. 

Монтаж на готварска печка

Как се монтира готварска печка. Монтаж на готварска печка

Как трябва да се монтира готварската печка е въпрос, чийто решение изисква познание и опит. Монтажът на готварска печка трябва да се извършва единствено от оторизиран сервиз или правоспособен електротехник с цел запазване на гаранцията и безопасността на реда при използване . При монтаж първо трябва да се вземе предвид отстоянието на уреда от околните предмети в интериора, като всеки производител е посочил нормите на своя продукт.

Монтажът на електрическият уред не трябва да се монтира върху покрит с килим или подобна настилка под. В противен случай липата на въздух под уреда може да доведе до прегряване и до допълнителни проблеми. Кухненският под трябва да е способен да издържа теглото на уреда, както и допълнителното тегло на съдовете за готвене. Всички готварски печки излъчват топлина и те не трябва да са плътно долепени до дървени плоскости и други горими повърхности. Между печката и такива повърхности трябва да има минимум 14 см. и разстоянието от печката до стената да е поне 12 см. Може да се използва и в свободно положение. Ако над печката ще бъде монтиран абсорбатор, трябва да бъде направена справка с указанията на производителя за височината на монтиране. Готварската печка може да се постави със задната и една от страничните части към стените в кухнята и кухненските шкафове. Кухненските мебели е необходимо да бъдат със същия или по-малък размер. Мебелите поставени до кухненската печка трябва да бъдат топлоустойчиви и на необходимото отстояние от работните повърхности.

Свързване на готварска печка към ел. Мрежа. Свързване на газова или комбиниране електрическа печка

 

След като определим мястото и дадените отстояния отговарят на правилата за безопасен монтаж следва електрическото свързване на уреда. Електрическата готварската печка е мощен електрически уред с високо потребление на електроенергия и се захранва от електрически кабел 3х4 мм2, като изискванията за кабела са: да е многожичен, да е негорим и противоударен. Електрическият кабел се свързва посредством твърда връзка, като не е позволено свързване с електрически щепсел и контакт или електрически удължител. Ако все пак се налаго такъв тип присъединяване към електрическата мрежа е необходимо използването на усилени щепсел и контакт, а не тип шуко! Усилените контакти и щепсели са с номинален ток 32А. Монтаж на кабел на готварска печка по ел схема. 

При свързване на газова готварска печка, фурна за вграждане на газ или комбиниран уред на ток и газ се изпълняват съвсем други условия и изисквания, които сме разгледали в отделна статия за улеснение на клиентите.

Свързване на електрически кабел към готварска печка  

Електрическият кабел е с три жила, като едното жило е за обезопасяване – заземяване на уреда, но това е при монофазно свързване на 230 V. При възможност е препоръчително монтаж на ДТЗ на токовият кръг на готварската печка и АП с 25-32А А. След свързването на електрическият кабел по електрическата схема на готварската печка, тя се поставя на мястото й и се нивелира. Електрическата схема на свързване на различните марки и модели готварски печки на ток е различна! Тества се под напрежение и товар и се прави проверка за други нередности.

Свързване на печка с твърда връзка - това вид връзка която използва клеми за присъединяване на реда към електрическата мрежа. Свързване при мощност над 3000W трябва да се осъществяват посредством клеми или силен контакт. Усиленият контакт е различен от добре познатият ни тип "шуко".

Ние ви предлагаме бърз, качествен, професионален монтаж с гаранция от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, които могат да извършат безопасен и качествен монтаж на уреда и необходимите услуги в рамките на конкретен срок за София и страната.


Цена за монтаж на електрическа готварска печка за свободен монтаж и свързване към електрическата мрежа от 98,00 лева с включено посещение до адрес.


Необходимите материали за свързването на печката се заплащат отделно и са индивидуални!


Свързване на готварска печка цена от 98,00 лева. свързванена газова или комбиниране готварска печка се оферира на място само след оглед!


Професионален сервиз за продажба, доставка, монтаж и демонтаж на електрически, комбинирани и газови готварски печки и фурни за вграждане по домовете за София и София област с гаранция.

Извозване на старата печка при уговорка.

При нас можете да поръчате и ремонт на готварски печки, фурни за вграждане, котлони и плотове за вграждане на ток, газ и комбинирани, както и на аспиратори! Свързвне на готварска печка Горение, Електролкс или Амика, свързване на фурна за вграждане