Галерия за изграждане, подмяна и ремонт на звънчеви и домофонни инсталации и уредби

( Оценка 3.1 ) от ( 8 отзива )

Тук можете да видите нашата галерия със снимки от обекти, при които екипите ми проектират, изграждат, поддържат или ремонтират конвенционални заземителни инсталации.  При някои от обектите използваме мълниезащитни пръти и въжета, подобрители, мултиклеми, ревизионни кутии и пр. Нашите специалисти имат голям опит в проектирането и осъществяването на съоръжения тип "фарадиев кафез" и „ франклиновия прът” и много други.